Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 18

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนบ้านยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558.