Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 20

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนวัดถนนกระเพรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559.