Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 21

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ อำเภอทองผ่ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559.