Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 22

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนบ้านตลาด อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559.