Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 11

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบาวลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556.