Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 12

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557.