Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 13

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557.