Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 1

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552.