Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 6

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555.