Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 7

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านแม่ย่อย อำเภอสันทรายน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555.