Web Analytics
บทความ หัวหน้าทีมชาติสยาม 2458 มจ.สิทธิพร กฤดากร

บทความ เรื่อง “หัวหน้าทีมชาติสยาม 2458" มจ.สิทธิพร กฤดากร

 

อัตถชีวประวัติที่ยิ่งกว่าชีวิตจริง เชื้อพระบรมวงศ์ผู้ละซึ่งฐานันดรศักดิ์ เพียงเพื่อมุ่งหน้าเป็นเกษตรกร พร้อมบัญญัติปรัชญาชีวิตแบบพอเพียง “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” จึงได้รับการยกย่องว่า คือ “บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่” ก่อนกลายเป็นนักโทษการเมือง “กบฎบวรเดช” แต่ในวงการนักเลงฟุตบอลสยามประเทศ คือ “ผู้ก่อตั้งทีมชาติไทย” เมื่อ 96 ปีที่ผันผ่าน

 

ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ประสูติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2426 โอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์กับหม่อมสุภาพ เริ่มการศึกษาที่โรงเรียน DAME WALLEN HILL, EASTBROWN ก่อนจบด้านวิศวกรรมเครื่องกล ณ CITY AND GUILD TECHNICAL COLLEGE มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประดิษฐ์ชวเลขแบบไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

 

ในสมัย “ยุคทองของฟุตบอลเมืองสยาม” นั้น ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ทรงร่วมเล่นกีฬาลูกหนังกับชาวยุโรป ณ รอยัลบางกอก สปอร์ตคลับ สระปทุมวัน เมื่อราชกรีฑาสโมสรได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการชาวตะวันตกจึงปรึกษากันเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชาติขึ้น หน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 

อันปรากฏจดหมายเหตุ ความตอนหนึ่งว่า

 

“...หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร สนพระทัยในการเล่นฟุตบอล ขณะนั้นทรงเป็นสมาชิกของราชกรีฑาสโมสร และทรงเล่นฟุตบอลร่วมกับชาวต่างประเทศในชุดของราชกรีฑาสโมสรอยู่เนือง ๆ มีพระราชดำริว่า น่าจะให้มีชุดฟุตบอลชาวไทยล้วน ๆ เล่นแข่งขันกับชุดชาวต่างประเทศของราชกรีฑาสโมสร เพื่อเชื่อมความสามัคคีและประลองฝีมือกันดู จึงได้มีการปรึกษาหารือกันหลายวาระ จนความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ก็ทรงสนพระทัยและทรงมอบหมายให้ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ดำเนินการต่อไป...” (นายสวัสดิ์ เลขยานนท์ /ศตวรรษแห่งการกีฬา / พ.ศ. 2519)

 

ภายหลังการแข่งขันระหว่างชาติ ระหว่าง คณะฟุตบอลสยาม ชนะ ทีมสปอร์ตคลับ 2 - 1 แล้ว ม.จ.สิทธิพร กฤดากร หัวหน้าชุดทีมชาติสยามจึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นอุปนายกสมาคมของคณะฟุตบอลแห่งสยาม (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2458 ต่อมา ทรงสมรสพระราชทานกับหม่อมศรีพรหมา ก่อนกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝิ่น เมื่อ พ.ศ. 2463 พร้อมทั้งนำครอบครัวไปลงหลักปักฐานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เวลาส่วนหนึ่งกับการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม ก่อนทำการทดลองจริงบนพื้นที่ดินไร่บางเบิด เพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ของกสิกร

 

แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผ่านมาแค่ 2 ปี ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ต้องถูกจับด้วยข้อหา “กบฏ” เมื่อ พ.ศ. 2476 และโดนจองจำในเรือนจำบางขวาง เกาะตะรุเตา และเกาะเต่า จังหวัดสตูล ตามลำดับ ก่อนได้รับพระราชทานอภัยโทษ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2487

 

ภายหลังพระองค์ตัดสินใจลงเล่นการเมือง จนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดประจวบฯ และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (10 พฤศจิกายน 2490 - 8 เมษายน 2491)

 

ในปี พ.ศ. 2511 ม.จ.สิทธิพร กฤดากร จึงได้รับรางวัลแม็กไซไซ (Ramon Magsaysay Award)สาขาบริการสาธารณ ทั้งที่เคยปฏิเสธรับรางวัลดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนจะสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2514

 

อัตชีวประวัติ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร ผู้ก่อตั้งทีมชาติสยามจึงเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การศึกษาทั้งในด้านความเป็นนักกีฬา นักวิชาการด้านการเกษตร นักการเมือง และเชื้อพระบรมวงศ์พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลแม๊กไซไซ สมกับเป็นนักเลงฟุตบอลแห่งแผ่นดินสยาม ดังบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “นักฟุตบอลแสดงความกล้าหาญ” ในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ความตอนหนึ่งว่า

 

“...ผู้เป็นนักเลงกรีฑาเก่งได้สำแดงตนเป็นเสือป่าเก่งด้วย ดังนี้ ย่อมจะเป็นพยานแห่งความเชื่อมั่นของข้าพเจ้าที่ได้เคยมีอยู่แล้วว่า ผู้ที่กล้าในการเล่นฟุตบอลแล้ว ถ้าเมื่อมีโอกาสก็คงสำแดงให้ปรากฏว่าเป็นคนกล้า...”.

 

จิรัฏฐ์ จันทะเสน ผู้เขียน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ