เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและเกียรติภูมิของวงการฟุตบอลไทย